Å utgi på eget forlag tar 7 timer mer enn på etablert forlag

Som forfatter av 8 bøker vil jeg dele noen erfaringer. Noen ganger har jeg utgitt på etablert forlag (i Norge eller utlandet), andre ganger på eget forlag (i Norge eller utlandet). Å skrive en bok tar lang tid, det er ingen nyhet. Kanskje det tar 500 timer. Men å utgi på eget forlag tar kun 7 timer mer enn å utgi på etablert forlag. Med 7 timer ekstra arbeid økte jeg inntekten fra 10 prosent til 50 prosent per bok. I teorien er royaltyen høyere enn 10 prosent på etablert forlag, men ikke i praksis. Dette har med såkalt avkorting på grunn av hardt omslag å gjøre. Det har også med klausuler om redusert royalty ved kampanjer, bokklubber eller lignende. Her er tidsbruken på min forrige bok:

Research og skriving: rundt 500 timer.

– Deretter sendte jeg manus til redaktøren. Det må du gjøre uansett om du utgir på eget forlag eller etablert forlag. Ekstratid: null.
– Gå gjennom forslag fra redaktøren. Dette må du gjøre uansett. Arbeidet tar lang tid, men det tar ingen ekstra tid fordi du utgir på eget forlag.
– Om du eventuelt går flere runder med redaktøren tar det tid uansett.
– Sende manus til korrektur og gå gjennom korrekturen. Ekstratid: null
-Skaffe ISBN og strekkode. Ekstra tid: 7 minutter.
-Sende plikteksemplar til Nasjonalbiblioteket. 0 eller 10 minutter.
– Komme med ønsker om bokomslag og godkjenne det. Dette tok litt mer tid, fordi jeg hadde full bestemmelse over prosessen, på eget forlag. Ekstra tid: 30 minutter. Husk at du kan komme med mange ønsker og justeringer på 30 minutter.
-Sende manus til ombrekker. Ekstra tid: 5 minutter.
-Gå gjennom ombrekking. Dette må gjøres uansett. Ingen ekstra tid.
-Sende pdf av materie (manus) og pdf av omslaget til trykkeriet. Ekstra tid: 5 minutter.
-Kontakte distributør og fortelle at ny bok er på veg. Ekstra tid: 3 minutter.
-Registere ny bok i bokhandlernes systemer: Ekstra tid: 8 minutter.
-Kontakte media. 2 timer. Du rekker å kontakte veldig mange på 2 timer.
-Fortelle om boka i media. Tida du bruker på media går, uansett hvilket forlag du utgir på.
-Boksigneringer, markedsføring, foredrag – disse tingene tar stort sett like mye tid.

-Hvis dette hadde vært den første boka ville jeg også trengt tid til å finne dyktige folk: redaktør, korrekturleser, ombrekker, omslagsdesigner, trykkeri og distributør. Med tanke på hvor mye man faktisk får gjort mener jeg at 4 timer er realistisk tidsbruk på å finne disse. Her inne finner du folkene på minutter, i stedet for timer.

Dette blir til sammen 7 timer og 8 minutter. Jeg kaller det 7 timer for å øke lønna fra 10 prosent til 50 prosent. Men det lønner seg ikke for alle å utgi selv. De største forlagene, Gyldendal, CappelenDamm og Aschehoug, eier bokhandlene. Når de bestemmer seg for at en av deres bøker skal bli bestselger blir det gjerne sånn. Konklusjon: Gi boka ut på en av de tre store, eller gi ut selv.

Etter at boka er produsert får du en del administrering. Du får noen telefoner fra bokhandelen, men det meste skjer automatisk ved at bokhandelen bestiller gjennom distributøren. Distributøren fikser nesten alt: fakturering av bokhandel, utsendelse. Hvis du fører regnskap selv blir det mer papirarbeid (ett bilag fra ombrekker, ett bilag fra omslagsdesigner, 12 bilag fra distributøren, bilag fra korrekturleser, redaktør, annonser og noen flere). Denne jobben går lystig hvis du har solgt greit, og du vet at lønna er det femdobbelte av forfatterkollegaen som også solgte greit på et stort forlag. Og bank i bordet, kryss i taket: Kvaliteten på eget forlag er minst like bra som på etablert forlag. Ta bare en kikk på bøkene mine.

Jeg er klar over at dette regnestykket er kontroversielt i forlagsmiljøer. Men det er mer enn et regnestykke, det er den tida jeg brukte på på forrige bok.

Fill out my online form.