bokarbeid.no

Copyright på boktittel?

Er det copyright på boktitler? Kan du gi boka samme tittel som en annen bok? Regelverket, slik bokarbeid.no tolker det, er enkelt: Boktitler har ikke copyright. Én grunn

Les mer »

Skrive for hånd?

Hvem vil skrive for hånd, når vi har tastatur? Det finnes fremdeles noen som foretrekker gamlemåten, enten det er snakk om dikt eller større bokmanus.

Les mer »