bokarbeid.no

Lager og utsending

Dersom du vil selge bøkene til bokhandlere over hele landet, bør du bruke en av de tre store distributørene: Forlagssentralen, Sentraldistribusjon eller Fagbokforlagets distribusjon i Bergen. Her finner du prislister.

Dersom du ikke har tenkt å selge boka gjennom de store distributørene, kan vi tilby lagerplass. Det koster 100 kroner per måned per 250 bøker.