Bøker – og spørsmål om mva. eller moms

Mva. er forkorting for merverdiavgift. Som er ett nytt ord for moms. Jeg omtaler mva konsekvent som moms, fordi det klinger bedre.

Kort fortalt må foretaket (bedriften) betale moms for omsetning av varer og tjenester. Foretak som omsetter for under 50 000 kroner i året trenger ikke å momsregistrere seg – og slipper alt styret. Når du overstiger grensen må du registrere deg.

Så er forvirringen rundt bøker, som er momsfrie. Saken er at salg av bøker fra deg direkte til sluttbruker (leseren) er momsfritt. Men de bøkene du selger via distributør (som Forlagssentralen, Sentraldistribusjon eller lignende) eller bokhandel er momspliktige. Fordi salget ikke er til sluttbruker. Gi beskjed til regnskapsføreren din når omsetningen via distributør/bokhandel overstiger 50 000 kroner.

Du, eller regnskapsføreren din, leverer omsetningsoppgave og skjemaer via altinn.no. På skatteetaten.no finner du Merverdiavgiftshåndboken. Der står mer, hvis du ikke fant svaret her.

Spørsmål: Jeg er ikke momspliktig, og får dermed ikke fradrag for moms. Det er heller ikke moms ved salg av papirbøker. Skal jeg betale moms for trykking av bøkene mine?

Svar: Du skal betale moms for å trykke bøker, på samme måte som du betaler moms på matvarer. Selv om du ikke er pliktig eller får fradrag nå, kan du bli det i framtida. Dersom du blir momspliktig, kan du også trekke fra moms på trykking av bøker.

Les også mer i kapittelet om oppstart av forlag.