Før manus går til ombrekking

Det er mye å holde styr på. Her deler forfatter Oddbjørn By sine erfaringer med hvordan du sparer tid, penger og frustrasjon på ombrekking.

En avisartikkel (og bilder) må tilpasses avisa sitt format, teksten kan ikke limes inn fra word uten behandling. Tilpassingen kalles ombrekking. Også bokmanus trenger tilpassing fra word til bokformat. Nesten alle bøker som selges i bokhandel er ombrekte.

Word er et program til å redigere og behandle tekst. En ombrekker tilpasser teksten til papirbok eller e-bok, og gjør det vanligvis i InDesign. InDesign er ikke et tekstbehandlingsprogram. Derfor bør du unngå en del feil, slik at ombrekkingen til bok eller e-bok blir best mulig:

*Unngå bruk av mange skrifttyper

*Marker/gjør alle overskrifter til Overskrift 1 og eventuelt Overskrift 2 (Heading 1, Heading 2). Med det mener vi at du markerer en overskrift, og trykker på ‘Overskrift 1’ slik som skjermbildet her viser:

overskrift 1 overskrift 2

*Ikke prøv å brekke om teksten i word. Trykkeriet godtar ikke word-dokument ved boktrykking, og det blir det mye vanskeligere å brekke teksten i InDesign

*Bruk avsnitt og innrykk på en fornuftig måte

*Manuset må være ferdig korrekturlest før det sendes til ombrekking (å fikse skrivefeil i InDesign er veldig tidkrevende)

*Slå av Spor endinger (track changes)

Har du bommet på disse punktene vil det forsinke boka, og kan medføre ekstrakostnader eller i verste fall at ombrekkeren trekker seg fra oppdraget (uansett hvilken ombrekker du benytter). Men ikke vær redd for å spørre oss, spør så tidlig som mulig.

Les også: Hva er ombrekking?