bokarbeid.no

Kalkulator: Hvor mye koster det å utgi bok på eget forlag

Bruk kalkulatoren for å finne ut kostnaden med å utgi på eget forlag. Under kalkulatoren får du forklaringer på utregningene.

Forklaringer til kalkulatoren:
ANTALL ORD: Dette påvirker prisen på trykking (antall sider), ombrekking, samt eventuell korrekturlesing og redaktørarbeid. Antall ord finner du i Word.

REDAKTØRARBEIDET er timebetalt, så prisen avhenger av størrelse på manus og kvalitet på teksten – men du får et estimat (og tak) før en eventuell bestilling. Estimatet her er basert på antall ord, og at teksten er gjennomsnittlig god.

OMBREKKING: Manus ligger i Word. Enten man skal trykke aviser eller bøker må teksten plasseres i en trykkefil. Trykkeriet behøver en pdf-fil der tekst (og bilder/illustrasjoner) er satt fint opp. Dette kalles ombrekking. Hvis du har InDesign eller lignende programmer kan du utføre ombrekking selv. Hvis ikke sparer du tid (og sannsynligvis penger) på å få hjelp.

TRYKKING: For å gjøre matematikken enklere tar vi utgangspunkt i at du trykker 500 eksemplarer av boka. Det er uansett lurt å trykke små opplag, fordi dagens teknologi gjør det raskt og rimelig å trykke flere. Varelageret blir mindre og du binder opp mindre kapital. Prisen for 500 eksemplarer av en bok i vanlig format, på 200 sider, med svart/kvitt innhold, semisoft omslag med flapp, og godt papir ligger på rundt 12 000 kroner.