Layout på bok

Innvendig layout på bok har mange navn. De vanligste er ombrekking, sats, repro, grafisk formgiving og grafisk design. Utvendig layout (omslagsdesign) finner du informasjon om her.

Det er mange spørsmål forbundet med layout på bok:

  • Hvordan gjøres det?
  • Hvorfor kan ikke trykkeriet bare motta et word-dokument og sette i gang trykkingen?
  • Hva er prisen hvis du kjøper hjelp til innvendig layout på bok?
  • Hvor lang tid tar det?

En avisartikkel (og bilder) må tilpasses avisa sitt format, teksten kan ikke limes inn fra word uten behandling. Tilpassingen kalles layout eller lignende. Også bokmanus trenger tilpassing fra word til bokformat. Nesten alle bøker som selges i bokhandel har blitt tilpasset. Dette gjøres vanligvis i inDesign eller Quark.

Prisene varierer veldig, men vi i bokarbeid gir prisgaranti. Hvor lang tid arbeidet tar kommer an på hvor komplekst manuset er. Hvis manuset inneholder mange fotografi og illustrasjoner er det vanskelig å estimere tidsbehovet, men dersom manuset kun er tekst, på for eksempel 50 000 ord, vil arbeidet ta maksimalt en eller to dager for en profesjonell. Etter at layouten er ferdig er det vanlig at forfatteren ser gjennom, og da har forfatteren gjerne ønsker om små eller store justeringer. Prismessig har dette sjelden betydning, da de fleste baserer prisen på antall ord, eller antall sider. Med tanke på justeringer vil layouten være helt ferdig to til tre dager etter at ferdig manuset kom i fanget til den som utfører arbeidet.

layout bok
Her kan du se en video, der Oddbjørn By viser og forklarer litt om layout på bok.