Ombrekking og antall boksider

Et spørsmål  vi ofte får, er: «Hvor mange boksider blir boka?»

Vi har forståelse for spørsmålet, spesielt med tanke på pris per side. Men det er veldig vanskelig for oss å gi et eksakt svar på det, av flere grunner. En dataside blir sjelden det samme som en bokside. Det er mange faktorer som avgjør hvor mange sider boka blir:

Skrifttype, antall bilder, antall overskrifter og kapitler, hvordan du praktiserer bruken av avsnitt, hvilken høyde og bredde du ønsker på boka (hvor mye tekst som får plass på hver side), linjeavstand, skriftstørrelse, marg, eventuell innholdsliste, om boka skal trykkes offset eller digitalt (dette kan påvirke antall sider med opptil 16 sider) og eventuelt andre personlige preferanser og behov ved særskilte bøker (som tabeller, «luft», osv.).

Det å tippe på antall sider er en tidkrevende prosess, da vi må ta hensyn til faktorene over. Å bruke tid på slike utregninger ville gjort det vanskelig for oss å levere gode og rimelige produkter. Stol på at vi vet hva vi gjør, i henhold til dine ønsker. Dessverre kan vi ikke gi deg et nøyaktig antall boksider før ombrekkingen er ferdig. Én grunn er at vi er veldig opptatt av å holde det vi lover, og det å love et bestemt antall boksider er risikosport. Det vi derimot lover, er prisgaranti. Dersom du klarer å finne noen som gjør jobben billigere enn oss, så matcher vi prisen.

Om du ble skremt av antallet valg du må gjøre ved ombrekking (marg, format, linjeavstand, osv.), så ikke fortvil. Vi hjelper deg med valget senere i prosessen.