Ombrekking og antall boksider

Et spørsmål  vi ofte får, er: «Hvor mange boksider blir boka?»

Kalkulatoren er basert på ren tekst. Ingen illustrasjoner eller foto. Men det er tatt høyde for å legge inn litt luft mellom kapitlene. Under kalkulatoren kan du lese om hva som påvirker antall boksider.

Dette påvirker antall boksider

En dataside blir sjelden det samme som en bokside. Det er mange faktorer som avgjør hvor mange sider boka blir: Skrifttype, antall bilder, antall overskrifter og kapitler, hvordan du praktiserer bruken av avsnitt, hvilken høyde og bredde du ønsker på boka (hvor mye tekst som får plass på hver side), linjeavstand, skriftstørrelse, marg, eventuell innholdsliste, om boka skal trykkes offset eller digitalt (dette kan påvirke antall sider med opptil 16 sider) og eventuelt andre personlige preferanser og behov ved særskilte bøker (som tabeller, «luft», osv.).

Det å tippe på antall sider er en tidkrevende prosess, da vi må ta hensyn til faktorene over. Men du kan godt legge inn et ønske hos ombrekkeren om at du vil innenfor 240 til 260 sider. Eller at du kan si at du ønsker at ombrekker lager en luftig bok. Det er mange grep som kan tas i ombrekkingen for å påvirke antall boksider.

Om du ble skremt av antallet valg du må gjøre ved ombrekking (marg, format, linjeavstand, og så videre), så ikke fortvil. Vi hjelper deg med valget senere i prosessen.

antall boksider

Flere kalkulatorer: