Oppdage overdreven bruk av ett ord

Jeg skriver bøker på den måten at jeg skriver ett kapittel her, og ett kapittel der. Til slutt setter jeg delene sammen – og arbeider videre. En ulempe med framgangsmåten er at en del ord blir brukt i overkant mye, uten at jeg merker det. Uansett framgangsmåte blir vi forfattere blinde på teksten, og ser ikke ting vi kunne forbedret. I det siste har jeg begynt å bruke en nettside, som lister opp de ordene jeg har brukt mest. Her er liste over de mest brukte ordene i boka «Slik gir du ut på eget forlag».

Jeg er fornøyd med frekvensene. For eksempel ønsker jeg å unngå bruken av «veldig», «ganske», «litt» og andre ord som svekker adverb eller adjektiv. «Veldig rask» og «veldig feit» er formuleringer jeg vil unngå, derfor skriver jeg heller «lynrask» og «smellfeit» – som i mine ører er bedre språk. Men jeg ser nå at «ikke» er brukt 128 ganger. Det er for mye, i min filosofi. Da går jeg inn i Word og søker etter ordet. Jeg finner blant annet denne setningen: «Alle disse er ikke aktive, men både antall forlag og antall utgivelser øker.»

Setningen er dårlig, men poenget i dag er at filosofien min er å skrive positivt – i den forstand at «ikke fornøyd» vanligvis bør skrives som «misfornøyd». Derfor vil jeg til neste opplag av boka gå gjennom bruken av «ikke», og endre setningen over til:

«Noen av disse er inaktive, men både antall forlag og antall utgivelser øker.»

Det lille grepet gjorde dessuten setningen bedre. Nettsiden heter WordCounter.com. Har du tips om nettsider eller programmer som oppdager overdreven bruk av ord?

Fill out my online form.