Slik utfører vi korrektur – og tips til deg

Vi utfører korrektur på papir hvis du ønsker det. Men de fleste ønsker at vi gjør det på dataskjermen. Da foretrekker vi å bruke en funksjon i word, som heter «Spor endringer», også kalt track changes. Kort fortalt er det en enkel funksjon, som tar tre-fire minutter å mestre. Fordelen med «spor endringer» er at du kan klikke én gang, og finne neste korrekturforslag. Er du enig i forslaget klikker du «Godta». Er du uenig klikker du «Avslå». Rettingen av ett ord gjøres unna på to eller tre klikk.

Spor endringer: Hvorfor ikke markere hele manus, og godta alle endringene fra korrekturleseren?

Ingen er perfekt så du bør gå gjennom alt for å sikre at korrekturleseren har truffet godt med forslagene. Dessuten er det oppsiktsvekkende hvis du er enig i alle forslagene, uansett hvor god korrekturleseren er. I tillegg er gjennomgangen lærerik for framtidig skriving.