Timelønn forfatter

Oddbjørn By har skrevet 11 bøker, og har laget en kalkulator for på oppdrag fra bokarbeid.no, som han grunnla i 2011. Den regner ut hvilken timelønn forfattere har. Det som er gjør utregningen ekstra vanskelig er at noen bøker er raske å skrive, andre bøker tar evigheter. I tillegg er det stor forskjell på inntekt per bok: På eget forlag tjener du mye mer per bok enn på etablert forlag. Samtidig har du større utgifter på eget forlag, og du selger vanligvis færre bøker. Det er likevel en interessant utregning.

I kalkulatoren er medianverdier fylt ut – som du kan justere. Les grundige forklaringer under kalkulatoren.

Medianverdiene er at det tar 500 timer å skrive en bok (eller litt under 3 timer om dagen, i et halvt år). Antall timer kan variere stort, og de færreste holder regnskap – men du står fritt til å justere.

De største krimforfatterne selger over 100 000 av en ny tittel, men mediansalget på en norsk bok er gjerne et sted mellom 500 og 1000. Vi har satt 500 i kalkulatoren. På etablert forlag får du normalkontrakt, men uansett hvordan du snur og vender på det er utbetalingen cirka 10 prosent per solgte bok (på grunn av klausuler, avkortning, og så videre). Selger du på eget forlag tjener du 100 prosent hvis du selger boka direkte til leseren, og rundt 65 prosent gjennom bokhandel.

Kostnad ved å utgi på eget forlag varierer. Her er kostnaden satt til 30 000 kroner – som er en relativt påkostet bok, trykket i 500 eksemplarer.

I tillegg er det flere variabler. På eget forlag får du en del etterarbeid, men kort sagt er det lite etterarbeid dersom du selger lite. Selger du mye får du mer etterarbeid. Mye av etterarbeidet (promotering og lignende) er dessuten uavhengig av hvor du utga boka.

Ved nytt opplag på eget forlag får du betydelig mindre kostnader (vanligvis kan slipper du ny korrektur, nytt design, og så videre).

Et eventuelt forskudd (fra etablert forlag) har ikke betydning for sluttresultatet, det har kun innvirkning på betalingstidspunktet – men «timelønna» blir den samme.

Resultatet i kalkulatoren “timelønn forfatter” er ingen fasit, men vi mener den gir et realistisk anslag. Hvis du får minus i resultatet har du enten glemt å fjerne 30.000 – eller du har utgitt på eget forlag og solgt få bøker.

Timelønn forfatter – konklusjon

Lek litt med kalkulatoren – hvis du tør å sjekke ut hva timelønna for en forfatter ligger på sånn cirka. Når det er sagt: selv om skriving er dårlig betalt, er det bedre betalt og ofte mer givende enn å se fjernsyn.

Flere kalkulatorer finner du her

Les også rapporten om at forfattere på eget forlag tjener mer enn forfattere på etablert forlag. Undersøkelsen gikk ikke på timelønn forfatter, men årslønn – arbeidstiden er likevel noenlunde den samme. Men les gjerne om hvor mye ekstra tid det tar å utgi på eget forlag.