bokarbeid.no

3D

bok_web
Versjonen til venstre er 3D, til høgre er 2D. Under ser du hvordan 3D-versjonen er brukt på en plakat

bokomslag