bokarbeid.no

E-bok

Noen utgir boka kun på papir, andre publiserer kun e-bøker – og noen gjør begge deler. Uansett hva du ønsker: Vi kan hjelpe deg. Den vanligste typen e-bok vi lager, er e-pub.

•Timeprisen er 400 kroner, ekskl. mva. Arbeidet tar vanligvis mellom to og seks timer
•Vi har prisgaranti (?)