bokarbeid.no

Kontakt

Bokarbeid har siden starten i 2011 fungert nesten som Opplysningskontoret for bokutgivelser. Forskjellen på oss og Opplysningskontoret for melk, er at vi får ingen støtte – og vi har ikke tatt betalt for opplysningsarbeidet. Nå har vi sett oss nødt til å endre på opplegget. De aller fleste svar finner du i boka boka Slik gir du ut på eget forlag eller i bloggen. Boka får du dessuten gratis akkurat nå. Skulle du likevel ha spørsmål kan du kjøpe rådgivning over telefon (800 kroner for 15-20 minutter). Det er dyrt, men en grunn til at vi arbeider så effektivt og leverer andre tjenester til så god pris, er at vi ikke sitter i møter eller telefon hele tida. Pris, hurtighet og kvalitet er viktig for kundene – dette klarer vi best ved å holde oss til arbeidspulten.