bokarbeid.no

Betingelser

for bokarbeid.no

Generelt
bokarbeid.no utfører bokarbeid eller formidler kontakt mellom oppdragsgiver og forhåndsgodkjente og kvalitetssikrede tjenesteleverandører. Avtalen gjelder mellom oppdragsgiver og tjenesteleverandør, og bokarbeid.no sin rolle går ikke utover kontakt-, kontrakt- og eventuelt betalingsformidling.

Med mindre annet er spesifikt avtalt, gjelder disse betingelsene for alle våre tilbud. Tilbudene er gyldige i to – 2 – måneder fra utsendelsesdato. Aksept per e-post anses som juridisk bindende.

Trykking
Som hos de aller fleste trykkerier kan det ved CMYK-trykking forekomme fargeavvik på +/- 5 prosent. Det samme gjelder også antall leverte bøker. Det kan forekomme at antallet avviker opptil 10 prosent, i din favør eller disfavør.

Priser og betalingsmåte
Vi starter på oppdraget etter at du har lagt inn konkret bestilling, og etter at du har fylt ut dette skjemaet. Du betaler etter at oppdraget er ferdig. Vi sender deg faktura med forfall på 14 dager. Ingen av våre kunder har unnlatt å betale, og vi stoler på kundene våre. Skulle det likevel skje at en kunde ikke betaler, vil vi purre og deretter sende kunden videre til inkassobyrå.

Normalt sendes faktura via e-post. Hvis faktura ønskes via vanlig postgang, tilkommer et fakturagebyr på 50 kroner.

Merverdiavgift (MVA.)
Merverdiavgift (tidligere kalt moms) kommer i tillegg til alle priser der tjenesteleverandøren er MVA-registrert eller der oppgavene er pålagt MVA. Tjenester som er fritatt MVA., er presisert i tilbudet du får fra oss.

Sen betaling
Etter én purring går kravet til inkassobyrå – og saken står mellom deg og inkassobyrået. Dette har aldri skjedd siden vi startet opp i 2011, men dette er prosedyren hvis det blir nødvendig.

Endringer i avtaleforutsetninger
Det påhviler kunden og eventuelt tjenesteleverandøren å informere bokarbeid.no snarest om forhold som har betydning for avtaler og betingelser.

Gjennomgang før trykking
Bokarbeid fraskriver seg ansvar for skrivefeil, layout-feil og andre feil – det er kundens ansvar å gå gjennom ombrekking, omslag og alle relevante elementer før trykking.

Fill out my online form.
.