bokarbeid.no

Utgi utenlandske bøker?

Når du utgir bøker som andre har skrevet, må du inngå kontrakt. I Norge er det enkelt, med Normalkontrakten. Vil du utgi utenlandske forfattere, må du inngå kontrakt med forfatteren eller agenten. Som i Norge har de økonomiske krav til forskudd og kontrakter som du må innfri. Typisk royalty er 5 til 12 prosent, og typisk forskudd er 5000 til 20.000 kroner (med mindre det er en bestselger). Etter at kontraktene er inngått, trengs oversettelse og kvalitetssikring. Det er en ganske dyr affære hvis manus inneholder mye tekst. Hvis du ønsker å oversette selv, kan du lese en interessant artikkel skrevet av Jon Vegard Lunde. Etter oversettelse og korrektur/vask er prosessen med utgivelse overraskende ukomplisert, og som skildret i boka “Slik gir du ut på eget forlag“.