bokarbeid.no

Korrekturlesing

korrekturlesing
Ved korrekturlesing er det noen spørsmål å tenke på:
– Skal du utføre korrekturen selv, få hjelp av venner eller kjøpe hjelp?
– Hva gir best resultat: korrektur på papir eller på dataskjerm?

Fordelen med å utføre korrekturen selv er at du sparer penger. Ulempen er at du ofte stirrer deg blind på egen tekst. En annen ulempe er at det tar tid, og det er kjedelig arbeid (ingenting i teksten er nytt for deg). Venner kan gjøre jobben gratis, og det kan fungere fint. Mange vil legge sjela i arbeidet, siden de kjenner deg. Men pass på at noen vil vegre seg for å være kritiske, du er tross alt en venn. Du kan heller ikke forlange kvalitetsgarantier eller at de overholder tidsfrister. Kanskje det er bedre å spørre venner om andre tjenester enn korrekturlesing. Ulempen med å kjøpe hjelp er økonomisk. Fordelen er at korrekturleseren har utdanning og erfaring. Vi i bokarbeid har prisgaranti og kvalitetsgaranti – og er vant med tidsfrister.

Korrekturlesing på skjerm eller papir?

Korrekturlesing på dataskjerm skjer med “Spor endringer“. Etter at du har mottatt korrekturlest tekst kan du på den måten bla fra forslag til forslag, og avslå eller godta hvert enkelt. Eller du kan markere hele manus og godta alt med ett klikk, selv om det er lærerikt å se gjennom alt. Kommunikasjonen mellom deg og korrekturleseren skjer på e-post, som er mye raskere enn vanlig post. Med alle disse fordelene, finnes det noen fordeler med korrekturlesing på papir?

Folk kommer til å lese boka på papir. Da kan det være gunstig å utføre korrekturen på papir. Vårt inntrykk er at det er litt vanskeligere å oppdage feil på dataskjermen enn på papir. En ulempe er at korrekturleseren må skrive ut dokumentet, men det er hans problem. I tillegg må korrekturleseren sende manus til deg i posten, og det tar noen dager ekstra. Eller vi kan skanne og sende på e-post. Etterpå må du uansett sitte med manus og se etter røde streker og innspill, mens du taster inn på maskina.

Her finnes ingen fasit, men personlig velger jeg korrektur på papir hvis jeg har god tid.

– Skrevet av Oddbjørn By, forfatter av Memo og sju andre bøker.