bokarbeid.no

Rettighetskrenkelse

Har noen kopiert fra bøkene dine uten lov? Her er et forslag på et brev du kan sende. Last det ned og klipp og lim de delene du trenger.