bokarbeid.no

Spor endringer i Word

Vi utfører korrektur på papir hvis du ønsker det. Men de fleste ønsker at vi gjør det på dataskjermen. Da foretrekker vi å bruke en funksjon i word, som heter «Spor endringer», også kalt track changes. Kort fortalt er det en enkel funksjon, som tar tre-fire minutter å mestre. Fordelen med «spor endringer» er at du kan klikke én gang, og finne neste korrekturforslag. Er du enig i forslaget klikker du «Godta». Er du uenig klikker du «Avslå». Rettingen av ett ord gjøres unna på to eller tre klikk.

Spor endringer: Hvorfor ikke markere hele manus, og godta alle endringene fra korrekturleseren?

Ingen er perfekt så du bør gå gjennom alt for å sikre at korrekturleseren har truffet godt med forslagene. Dessuten er det oppsiktsvekkende hvis du er enig i alle forslagene, uansett hvor god korrekturleseren er. I tillegg er gjennomgangen lærerik for framtidig skriving.

Slik ser du endringsforslagene

Spor endringer er endret fra forrige versjon av Word. Du vil fremdeles se røde bølger under ordene, der Word mistenker skrivefeil. Men når det gjelder “spor endringer” vil du i mange tilfeller kun se en rød strek i margen, der endringene er gjort. Slik som dette:

TC forklaring 1

Dette kan være ugunstig, for du ønsker gjerne å se hver enkelt endring. Da velger du “Alle markeringer” i rullegardinen (den ligger under fanen “Se gjennom”.TC forklaring 2

Resultatet blir at du ser alle endringene, ikke bare en rød strek i margen. Bokarbeid.no anbefaler at du ser gjennom alle forslagene, og godkjenner og avslår fortløpende.

TC forklaring 3
Gi lyd hvis du har spørsmål!