bokarbeid.no

Spor endringer

“Spor endringer” (også kalt Track Changes) er endret fra forrige versjon av Word. Du vil fremdeles se røde bølger under ordene, der Word mistenker skrivefeil. Men når det gjelder “spor endringer” vil du i mange tilfeller kun se en rød strek i margen, der endringene er gjort. Slik som dette:

TC forklaring 1

Dette kan være ugunstig, for du ønsker gjerne å se hver enkelt endring. Da velger du “Alle markeringer” i rullegardinen (den ligger under fanen “Se gjennom”.TC forklaring 2

Resultatet blir at du ser alle endringene, ikke bare en rød strek i margen. Bokarbeid.no anbefaler at du ser gjennom alle forslagene, og godkjenner og avslår fortløpende.

TC forklaring 3
Gi lyd hvis du har spørsmål!