bokarbeid.no

Vurderer du å sende oss teksten i PDF-format?

Kort sagt er Word et fantastisk redigeringsprogram. Mye bedre enn andre tekstprogram og mye bedre enn PDF-format. Dersom vi skal korrekturlese eller gjøre redaktørarbeid i PDF vil arbeidet ta lenger tid for oss. Vi kan selvfølgelig gjøre det – men den største byrden faller på deg. I Word kan du ofte godta eller avslå forslag fra oss med ett eller to trykk. For å oppnå det samme i PDF må du ofte trykke ti ganger mer. For hvert forslag. Kort fortalt.