Diktat

Bokarbeid har folk som skriver ned lydopptak for deg, så sparer du tid.

Send en forespørsel der du forteller om varighet på lydopptak (cirka), dialekt, om du ønsker at teksten blir nedskrevet på standard bokmål eller nynorsk – og når du ønsker at den blir levert