Fire tips rundt bokskriving

*Du kommer ikke til å bli rik. Hvis målet er å bli rik, så har du valgt feil bransje. Det er litt som å bli skuespiller for å bli berømt. De færreste skuespillere er berømte. Muligens står bare én prosent av skuespillerne på scena. Det er mange som skriver bøker. Kun noe svært få blir rike.

*Ta bort alt som ikke er essensielt. Hvis det ikke trenger å stå der, så ta det bort. Det meste blir bedre ved å fjerne det dårlige og kun sitte igjen med det gode. Lager du en bok med sitater blir boka sikkert bedre om du tar bort fem prosent av sitatene. Heller det enn å ta med sitater bare for å fylle boka.

*Folk kommer neppe til å stjele ideen din. Jeg har ikke hørt at folk har fått bokideer stjålet av venner og kjente. Skulle det likevel skje så er det kanskje fordi mange har hatt samme ideen samtidig.

*Få kritiske tilbakemeldinger. Spør gjerne venner og kjente om de kan kritisere et kapittel eller to. Får du kritikk på ett kapittel, fra 8 av 10, så bør du redigere. Får du derimot kritikk fra 1 av 10, så la det stå. Til slutt topper du det hele med å få kritisk tilbakemelding fra en redaktør. Det fungerer godt, blant annet fordi redaktøren er en slags blindtest. Redaktøren kjenner deg ikke, og vil ikke være redd for å komme med ærlige og kritiske innspill. Tilbakemeldinger fra venner kan naturlig nok være farget av vennskap. Tilbakemeldinger er den beste måten å heve kvaliteten på.