Nedgang i bokbransjen

Bokens nedgang har vært spådd i mange år. Først ved inntoget av datamaskiner, deretter ved inntoget av e-bøker. Men boka har levd i beste forfatning likevel. Sånn sett er det enkelt å avfeie nye spådommer som urealistiske. Samtidig er fakta at det er nedgang på mange områder: 

-Bokklubbene har kollapset – sammenlignet med storhetstiden på nittitallet og årtusenskiftet.
-Barneskoleelever har knapt bøker i sekken. Mange har kun iPad.
-Trykkeriene har opplevd stor nedgang, spesielt fra 2020.
-Bokhandlene selger stadig færre bøker. For eksempel er flaggskipet på Galleriet i Bergen, Norli, krympet ned år for år – og nå dyttet ut – til fordel for hamburgere og mat.

Hvorfor leser folk færre bøker? Vi har ikke undersøkt grundig – men er det rart at man leser mindre, når man bruker mye mer tid på Netflix og streaming? Lydbøker er mye billigere og mer tilgjengelige enn før. For mange folk er det enklere å lytte på budskapet enn å lese det.

Det kan også være andre smågrunner til at folk kjøper færre bøker enn før: Biblioteket er mye mer fleksibelt enn før ved å forlenge lånet, eller å levere bøkene tilbake på hvilket som helst bibliotek. I tillegg så vi en ryddetrend over hele Norge under lockdown. Det kan virke som at mange kvittet seg med bokhyller, og har tatt et valg om å kjøpe færre bøker.

For 40-50 år siden var fritidsaktivitetene færre: Det var fotball, ski, lesing, sosialisering og så videre. Bøker er perfekt til å søke kunnskap og underholdning. Før lette vi etter svar i bøkene, nå finner vi det meste på nettet. Før var mye av underholdningen forbeholdt bøker – nå er underholdning lett tilgjengelig i mange nye format. Kanskje økonomiske nedgangstider også spiller inn.

Konsumet av bøker avhenger av mange faktorer. E-bøker får neppe stort omfang i Norge med det første, på grunn av markedsmekanismene. Men vi spår videre nedgang i papirbøker. Det er ikke sikkert at det har betydning for deg – vi bare nevner at det kan være interessant å reflektere rundt det.