NFFOs sjekkliste for å utgi bok på eget forlag

Norsk Faglitterær Forfatter- og Oversetterforening (NFFO) har skrevet en god sjekkliste om hva du bør tenke på hvis du vil utgi bok på eget forlag – med spesiell fokus på det juridiske. Her er våre praktiske kommentarer – markert med blått. Husk at verken NFFO eller vi nødvendigvis har fasiten.

1. Valg av selskapsform

Når du skal gi ut en bok selv, kan du vurdere ulike selskapsformer, avhengig av juridiske og økonomiske faktorer. De vanligste selskapsformene er enkeltpersonforetak og aksjeselskap.

Generelt vil vi anbefale enkeltpersonforetak, fordi det er enklere. Så kan du eventuelt endre til AS hvis boka selger mye.

2. Økonomi

Skal du gi ut bok selv, beholder du inntektene ved salget selv, men du får også kostnadene knyttet til utgivelse av boken. Det er vanskelig å vite på forhånd hvor mye en bok vil selge, og du må derfor være villig til å ta en økonomisk risiko ved å gi ut boken selv.

Det er en økonomisk risiko å gi ut selv. Les våre interessante tall om risiko.

Vi anbefaler at du først setter opp et budsjett og regner ut hvor mye kostnader du får ved å gi ut boken, samt regner ut hvor mange bøker du må selge for å gå i null, eller aller helst i pluss. Det er viktig at du er forberedt på at du kan gå i minus. Et generelt råd er at du ikke bør bruke penger du ikke har råd til å tape.

Kostnadene ved å gi ut en bok på eget forlag varierer og avhenger av flere faktorer. Her vil blant annet bokens omfang, utgivelsesformat, innkjøpte tjenester og markedsføringsstrategien din ha betydning.

Bruk gjerne kostnadskalkulatoren vår. Det kan også være nyttig å fylle inn de andre kalkulatorene når du vurderer å utgi bok – ikke minst kalkulatoren om du bør utgi bok på eget forlag eller etablert forlag.

Det er verdt å merke seg at det er mulig å hente inn penger fra ulike organisasjoner i forbindelse med et bokprosjekt.

NFFO har stipendordninger hvor man kan søke om støtte. Les om forfatterstipendene her og oversetterstipendene her. Vær oppmerksom på at NFFOs stipender ikke er ment å skulle fullfinansiere et bokprosjekt. NFFOs stipender kan kun benyttes til forfatterens eller oversetterens arbeid med manus, ikke til å betale for redaksjonelle tjenester eller bokproduksjon. Det finnes også andre organisasjoner som støtter faglitterære bokprosjekter som for eksempel Fritt ord.

Det finnes også nettsider hvor man kan samle inn midler til bokutgivelsen, såkalt Crowdfunding. Dette innebærer å opprette en kampanje og be om økonomisk støtte fra venner, familie og potensielle lesere. En Crowdfunding-plattform er bidra.no og Spleis, som du finner her.

Stipend og støtteordninger finnes – men det er ofte mye vanskeligere å få napp enn man tror. Men her er et eksempel på en som klarte det.

Regnskap/skatt

Det er viktig å orientere seg om de regnskapsmessige og skatterettslige sidene ved å gi ut bok selv. Søk råd hos en regnskapsfører og/eller skatteetaten.

Hvis du bruker et regnskapsprogram, for eksempel Fiken, vil du ganske enkelt få svaret på det meste. Men det viktigste er: Når et foretak har solgt mva-pliktige varer eller tjenester for 50 000 kr i løpet av de siste 365 dagene skal det registrere seg i mva-registeret. Mva-registrering: Slik gjør du det – Fiken

3. Bokutgivelsen

Oppgavene under vil ved utgivelse på ordinært forlag være ivaretatt av forlaget. Ved selvpublisering må du vurdere hva du vil, og kan, gjøre selv, og hvilke tjenester du eventuelt skal kjøpe.

  • Redigering: Redaktør, språkvasker og korrekturleser.

Ikke overraskende anbefaler vi at du får hjelp eller kjøper hjelp når du skal utgi bok. Både fordi du som forfatter blir blind på egne feil, men også fordi det å være forfatter, redaktør og korrekturleser på ditt eget manus kan gjøre at du går på veggene.

  • Design av omslag og brekking av manus
  • ISBN: Du kan få informasjon om ISBN-systemet og registreringsskjema for ISBN her: https://www.nb.no/tjenester/standardnummerering/isbn/

Heldigvis er det lynraskt å skaffe ISBN-nummer – samt å registrere seg i bokbasen.

  • Trykking
  • Lagring og distribusjon.
  • Salg: Det kan være vanskelig å få en bok inn i fysiske bokhandler. Dette gjelder også for forlag. Det er også vanlig at bokhandlene krever stor forhandlerrabatt og returrett når de tar bøker inn i bokhandelen. En annen mulighet er derfor at man når ut til leserne gjennom digitale salgskanaler som egen nettside eller sosiale medier. Dersom du holder foredrag, kan dette også være en god arena for salg av boken din.
  • Markedsføring
  • Pliktavlevering: Allment tilgjengelige publikasjoner som utgis i Norge, kommer inn under pliktavleveringsloven og skal avleveres til Nasjonalbiblioteket. Les mer om avleveringsplikten her.

Hvis du bruker distributør gjøres det siste punktet automatisk. Uten distributør må du regne med å bruke noen minutter på å gå i posten. Når det gjelder markedsføring, distribusjon og mye mer – så har vi skrevet mer om det i boka Slik gir du ut på eget forlag.

4. Utgi bok: Hvilke avtaler bør inngås?

Vi anbefaler at man alltid inngår skriftlige tydelige avtaler om man inngår avtaler med eksterne, om de ovennevnte oppgavene som vanligvis ligger til et forlag å gjøre. Det er spesielt viktig at man ikke overdrar noen opphavsrettigheter til boken ved for eksempel avtale om bistand til redaktørarbeid eller trykking.

Å overdra opphavsrett til redaktør eller trykkeri har neppe skjedd i Norge. Det høres i så fall ut som svindel – og redaktøren eller trykkeriet ville fått enorme problemer med å skaffe seg nye kunder hvis en slik situasjon ble allmenn kjent. Ingen vil trykke bok hos et trykkeri som tar/krever opphavsrett til boka.

Det er også viktig at man for eksempel ved avtale med designer om å lage omslag til boken får overdratt rettighetene til designet, slik at man selv blir eier av omsalgsdesignet og kan trykke ubegrenset med opplag av boken.

En som har designet et bokomslag har i oppdragets natur ingen rett til å stoppe nye opplag. Men om du bruker utenlandske designere eller leverandører kan det være greit å avtale at du har kjøpt rettighetene til kommersiell bruk av omslaget.

Her er NFFOs artikkel med introduksjon. Vi har ingen samarbeid med NFFO, men å være medlem der gir en rekke fordeler. Her kan du lese mer.

utgi bok
Utgi bok?