Advarer mot selvpublisering

Klassekampen 29. august: Advarer mot selvpublisering. Advarselen kommer fra Brynjulf Jung Tjønn, leder i Den norske Forfatterforening. 

Bokarbeid har hjulpet forfattere (og store forlag) med tjenester siden 2011. Vi vil verken anbefale eller advare mot selvpublisering. Å anbefale eller fraråde kan være enkelt hvis det er snakk om å drikke vann eller såkalt energidrikk. Men verden og livet er komplekst. Å anbefale eller fraråde investeringer må sees i sammenheng. Skal du investere, for eksempel i en aksje eller et aksjefond, kan det være fristende å søke etter et klart svar. Men heller ikke en investering i aksjefond er svart/hvitt. Man bør tenke på tidshorisont, investeringssum, yrkesinntekt, type yrke, gjeldsgrad og type gjeld, lånerente, giring, diversifisering, livssituasjon og mye mer.

Advarer mot selvpublisering

Å utgi bok handler ikke bare om penger heller. I boka Slik gir du ut på eget forlag nevner forfatteren rettigheter, selvbestemmelse, tidshorisont, direktesalg og flere andre faktorer. Men la oss ta det økonomiske. Brynjulf Jung Tjønn sier til Klassekampen:

Hos et etablert forlag betaler man ikke noe som helst, men gjennom disse tjenestene [selvpublisering] sitter forfatteren selv igjen med mesteparten av den økonomiske risikoen.

Dette er litt misvisende. Forlag går konkurs, spesielt små og mellomstore forlag. Ved konkurs står forfatterne helt bakerst i køen (etter bank, trykkeri og alle andre), og får som regel ingen royalty. Det kaller vi økonomisk risiko. Trygghet mot konkurs kan forfatteren sånn sett bare maksimere ved kontrakt med et av de største forlagene. En kontrakt med et av de største forlagene er ikke enkelt.

Å selvpublisere kan delvis sammenlignes med boligsalg. Skal man bruke megler, eller skal man selge selv? Også her er det mange ting å ta hensyn til: Selge ny leilighet i Oslo, eller en hytte man eier med søsken? Megler kan mange triks for å få opp prisen, men megler kan også mange triks for å få ned prisen (ingen salg = lite meglerfortjeneste). Poenget er at mange har sterke meninger, men hvis man ikke har prøvd begge deler er det synsing å anbefale eller advare.

Tjønn er leder av Den norske Forfatterforening – men det bør også nevnes at han også er, var og blir lønnet av etablerte forlag (Samlaget og Cappelen Damm). Bokarbeid.no har ingenting i mot Tjønn, nesten alle tidligere ledere av foreningen har samme bindinger, slik fungerer bransjen.

Bokarbeid har laget en ganske nøytral kalkulator. Der kan du legge inn informasjon, for å vurdere om du bør utgi på eget forlag eller etablert forlag.

Å utgi bok på eget forlag koster typisk 30 000 til 100 000 kroner (avhengig av hvor påkostet boka er, og hvor stort opplag du trykker). Her kan du beregne kostnadene.

La oss si at du selger null bøker. Sånt kan skje. Da har du kanskje brukt 40 000 kroner på en hobby (skrive bok, utgi bok). Noen har som hobby å se Premier League. Du trenger bare to års Viasat-abonnement og én fotballreise for å komme opp i slike summer.

Jeg liker fotball. Jeg liker å skrive. Med fotball sitter jeg igjen med opplevelser og følelser. Med bokskriving setter jeg igjen med det samme. Og en ny linje på cv-en. Og en bok, å slå i bordet med. Som Karsten Warholm sier: Bra gjort er bedre enn bra sagt.

Alle kan si at de vil skrive en bok. Men du har gjort det.

Tilbake til det verste scenarioet, å selge null bøker. Det kan skje, enten boka er god eller dårlig. Men noen ganger kan du lukte det på tilbakemeldingene fra redaktøren. Da kan du eventuelt stoppe bokprosessen der, og du sitter igjen med et tap på 5 000 til 10 000 kroner. I tillegg til “tapet” av tid, men det gjelder uansett om du blir refusert av et etablert forlag eller får dårlige tilbakemeldinger fra din “egen” redaktør. Hjernetrim har du i hvertfall fått.

Aksjefond har gjerne tallfestet risikograden. For eksempel risiko: 3/7.

La oss si at du har en grei økonomi, du skriver ei bok på fritida, og boka er moderat dyr å trykke (gjennomsnittlig antall sider, lite fargebilder, moderat markedsføringsbudsjett, etc) – så er den økonomiske risikoen kanskje 2/7 eller 3/7. Inntektene kan bli alt fra 1/100 til 100/100 (vanligvis i nedre del av skalaen). På etablert forlag er risikoen 1/7 (ikke 0/7, fordi også norske forlag kan og kommer til å gå konkurs) og inntektene kan bli alt fra 1/100 til 20/100.

Bok på eget forlag:

En gang satt jeg igjen med røde tall. De fleste gangene med gode inntekter. Noen ganger med enorme inntekter. Men vi vil verken anbefale eller advare mot selvpublisering. Et så komplisert tema som selvpublisering, økonomi og risiko fortjener mer enn en kort artikkel – så bla gjerne i artiklene her på nettsida, prøv kalkulatorene eller les Slik gir du ut på eget forlag.