Fordeler og ulemper på eget forlag

Intervju med Oddbjørn By

Regnestykket om kostnader er feil. Oddbjørn har nok blandet med andre bøker. Her er kostnadene for boka i videoen. Alle beløp er inkludert moms:

Redaktør 7500 kroner
Språkvask/korrektur 4375 kroner
Omslag 9000 kroner
Ombrekking 7162,50 kroner
Trykking og frakt 15363,75 kroner

Totalkostnad: 43401 kroner. Det vil si at dersom forfatteren selger en del bøker direkte (100 prosent inntjening), så er all kostnad tjent inn etter 145 solgte bøker.