Hemingway, OL-gull – og en norsk litterær gullalder

I boka Slik gir du ut på eget forlag, kunne du lese hvorfor jeg i 2021 mente at Norge stod foran en litterær gullalder. Jeg vil utdype det, med fire poenger.

Det første poenget er nettopp gull, eller penger. Mens mange rundt i Europa og verden har nok med å brødfø seg, har nordmenn mer penger og mer fritid enn noen andre. Penger og fritid er nøkkelen til mange prestasjoner, også innen sport. Før vinter-OL og sommer-OL bruker matematikere å tippe hvor mange medaljer landene tar. En som har tippet forbløffende godt er Daniel K.N. Johnson. Det viktigste han ser på når han skal tippe antall medaljer er landets levestandard. Ganske overraskende ser han ikke på idrettsmessige variabler. Han bruker i stedet økonomiske størrelser som inntekt per kapita, i tillegg til befolkningsstørrelse og hjemmebanefordel. Norge har fantastisk økonomi og presterer fantastisk i OL. Litterær kvalitet kan ikke måles på samme måte som OL-medaljer, men jeg vil likevel bruke økonomi for å spå Norges framtid.

Fritid gir mulighet til å skrive. Folk i Australia jobber flere tusen timer enn oss, hvert år. De timene kan vi bruke på bokskriving. Men førsteutkastet på manus er sjelden bra. Selv Hemingway kalte sine førsteutkast for søppel. Det samme gjaldt hans tredjeutkast. Der kommer penger inn. Penger gir nordmenn mulighet til å utvikle seg. Og ikke minst til å hyre redaktør(er) til å komme med kritisk tilbakemelding på manus.

Den tredje faktoren: Det blir stadig mer vanlig å utgi på eget forlag. Det kan selvsagt medføre at det utkommer dårlige bøker, som aldri burde vært utgitt. Men det medfører også noe essensielt: På eget forlag kan du fokusere på én ting: Å gjøre boka best mulig. På etablert forlag er det mange vikarierende motiver som forlagets bunnlinje, tidsfrister, arbeidsfordeling mellom mange prosjekter og så videre. Forlagets fremste mål er å tjene penger og spare penger. Jeg klandrer de ikke. Men ditt mål er forhåpentligvis å skrive en god bok.

Å utgi på eget forlag gir langt høyere inntekt per bok. På etablert forlag får du reelt sett 10 til 15 prosent per bok. På eget forlag får du rundt 50 prosent. Dersom boka selger godt får du en enorm gevinst. Den kan du sluse inn i dine framtidige bøker. I stedet for å finansiere forlagsfester, fancy kontorlokaler og høy sigarføring i forlagsbransjen. Selv har jeg sluset store summer inn i mitt eget forfatterskap. Til glede for leserne, fordi den litterære kvaliteten blir bedre.

Jeg tror norsk litteratur vil blomstre mer enn noen gang. Sterkere enn i noe annet land.