Hva er språkvask?

Mange ønsker språkvask, men hva er det? Det finnes mange definisjoner. Bokarbeid definerer korrekturlesing og språkvask slik:

Korrekturlesing retter på det som er feil (skrivefeil, inkonsekvent språkbruk, feil tegnsetting og lignende).

Korrektur er retting av feil. Ved språkvask retter vi ikke, men vi kommer med forslag. En dårlig setning kan være riktig korrekturmessig, men den kan bli bedre etter språkvask. Vi går gjennom teksten og kommer med fortløpende forslag, ikke bare en oppsummering til slutt. For eksempel er det ikke galt å bruke ordet “veldig” åtte ganger i ett avsnitt, men det klinger bedre ved å redigere teksten.

Språkvask og redaktørarbeid

Vi definerer språkvask på samme måte som redaktørarbeid. Det er opp til deg om du vil bruke hvert enkelt forslag vi kommer med, eller ikke. Siden språkvask eller redaktørarbeid kan medføre at du gjør en del større endringer i manus, bør du alltid utføre korrektur til slutt. Korrektur er noe du bestiller etter at manuset er helt ferdig.