Hva er språkvask?

Mange ønsker språkvask, men hva er det? Det finnes mange definisjoner. Bokarbeid definerer korrekturlesing og språkvask slik:

Korrekturlesing retter på det som er feil (skrivefeil, inkonsekvent språkbruk, feil tegnsetting og lignende).

Korrektur er retting av feil. Ved språkvask retter vi ikke, vi kommer med forslag. En dårlig setning kan være riktig korrekturmessig, men den kan bli bedre etter vask. Vi går gjennom teksten og kommer med fortløpende forslag, ikke bare en oppsummering til slutt. For eksempel er det ikke galt å bruke ordet “veldig” åtte ganger i ett avsnitt, men det klinger bedre ved å redigere teksten.

Språkvask og redaktørarbeid

Vi definerer begge deler på samme måte. Det er opp til deg om du vil bruke hvert enkelt forslag vi kommer med, eller ikke. Siden vask eller redaktørarbeid kan medføre at du gjør en del større endringer i manus, bør du alltid utføre korrektur til slutt. Korrektur er noe du bestiller etter at manuset er helt ferdig.

Wikipedia definerer noe annerledes:
Språkvask er å rette opp språket i en tekst slik at den blir mer begripelig og/eller i tråd med normer og regler i et forlag, en avis eller et annet medium. Den sørger for at teksten er fri for uklare eller feilaktige formuleringer, stavefeil, tastefeil og grammatikkfeil.

Vi har klart best erfaring med å skille mellom direkte feil (korrektur) og innspill om omformulering, stryking, utfylling (redaktørarbeid). Skal én person gjøre begge deler samtidig blir ofte resultatet svakere. Jager du to harer, fanger du ingen.

Mange forfattere liker å redigere selv. Hemingway redigerte bøkene sine dusinvis av ganger, før han sendte manus til redaktøren sin. En bok vi liker veldig godt er Self-editing for fiction writers.

Forfattere vi har språkvasket

Vi utfører språkvask både for forlag og selvstendige forfattere. Her er et lite utvalg med forfattere vi har jobbet med:

Les flere tips og råd i bloggen og boka Slik gir du ut på eget forlag.