Hvor får bokhandelen informasjon om nye bøker fra forlagene?

 

Det er ikke enkelt å få boka ut i bokhandelen (med mindre du eier bokhandelen, slik som Gyldendal, Aschehoug og CappelenDamm). Uansett, også de store forlagene må gjøre en innsats for å spre budskapet om nye titler. De store forlagene bruker følgende virkemiddel:

Direktekontakt med forlaget
Katalogen Årets bøker
Facebook
Nyhetsbrev på e-post
Forlagets nettside
Vår-, sommer- og høstmagasin

Dette gjelder altså måter forlaget informerer bokhandlene. Jeg har ikke tatt med andre forhold som reklame, eller det at bøker blir såpass etterspurt at kundene spør etter boka. Her er min vurdering av virkemidlene:

Direktekontakt med forlaget – de største forlagene ringer til bokhandelen, de har møter og lanseringer. Dette virkemiddelet er lite aktuelt for små forlag.

Katalogen Årets bøker – lite aktuelt for de minste forlagene, men det går sikkert an hvis småforlag slår seg sammen om én katalog.

Facebook – på facebook har forlagets størrelse liten betydning.

Nyhetsbrev på e-post – alle kan sende e-post, men bokhandelen får mange e-poster, og de er nok mest interessert i store forlag (fordi store forlag selger flere bøker enn små forlag)

Forlagets nettside – bokhandelen går neppe inn på nettsiden til småforlag

Vår-, sommer- og høstmagasin – mest aktuelt for store forlag med mange utgivelser.

De mest aktuelle virkemidlene for små forlag er facebook og eventuelt utsending av e-post, selv om effekten kan være liten. For små forlag lønner det seg sannsynligvis å bruke kreftene på å skape etterspørsel hos leserne. Det kan virke vanskelig på eget forlag, men husk at forfattere på store forlag også blir ganske små, i mengden av andre forfattere på samme forlag.