Innsendelse av plikteksemplar

Alle som får et ISBN-nummer må sende inn plikteksemplar til Nasjonalbiblioteket.

Som hovedregel skal trykte publikasjoner avleveres i syv eksemplar og avleveringsplikten er delt:
– utgiveren leverer fem eksemplar
– trykkeriet leverer to eksemplar

Alle utgifter rundt plikteksemplar bekostes av utgiver/trykkeri.

Bøkene sendes til:
Nasjonalbiblioteket
Pliktavlevering
8607 Mo i Rana

Formålet med loven er å sikre at allment tilgjengelige publikasjoner blir samlet inn og tatt vare på til bruk for forskning og dokumentasjon.

 

Hva skjer hvis du ikke sender inn plikteksemplar?

Hvis du ikke sender inn får du en e-post med påminnelse om å sende inn. Hvis du ikke følger påminnelsen skjer ingenting. Jeg vil likevel anbefale å sende inn – Nasjonalbiblioteket (NB) er sysselsatt med hyggelige folk som prøver å gjøre jobben sin.

Dersom du benytter en distributør som Forlagssentralen (FS) vil du oppleve at FS sender inn bøkene uten at du trenger å løfte en finger. Da får du muligens spørsmål fra NB om det er greit at ordningen fortsetter, slik at FS avleverer automatisk (evt etter påminnelse fra NB).

I noen tilfeller skal kun fire eksemplarer avleveres (to fra utgiver og to fra trykkeri). Du får i tilfelle beskjed om dette i samme e-post som du mottok ISBN-nummeret.

plikteksemplar

Avleveringsplikten er på ingen måte hardt arbeid

Les også: Her får du strekkode. Hvis du ikke har ISBN-nummer må du først skaffe det hos isbn.no

Fill out my online form.