Papir eller data?

Prosessen er at du sender manus på e-post til oss. Deretter utfører vi arbeidet (korrektur eller redaktørarbeid) på data eller på papir. Hvis du ønsker at arbeidet skal gjøres på data, skjer det med “Spor endringer“. Du får manus tilbake på e-post. Spor endringer er en funksjon i Word som gjør at du enkelt ser forslag til endringer – og du kan enkelt bla til neste forslag. Hvert forslag kan du godta eller avslå med ett klikk. Eller du kan markere hele manus og godta alt med ett klikk, selv om det er lærerikt å se gjennom alt. Kort sagt er korrektur og redaktørarbeid på data raskt og enkelt.

Finnes det noen fordeler med å arbeide på papir?

Folk kommer til å lese boka på papir. Da kan det være gunstig å utføre arbeidet på papir. Vårt inntrykk er at det er litt vanskeligere å oppdage feil på dataskjermen enn på papir. En ulempe med papirkorrektur er at korrekturleseren må skrive ut dokumentet, men det er hans problem. I tillegg må vi sende manus til deg i posten, og det tar noen dager ekstra. For å spare tiden din kan vi skanne og sende på e-post. Uansett hvordan vi sender til deg, så må du sitte med manus og se etter røde streker og kommentarer mens du taster inn på maskina.

Her finnes ingen fasit, men personlig ønsker jeg korrektur på papir hvis jeg har god tid. Prisen for papirarbeid er litt høyere. Ekstraprisen er 84 øre per utskrevet side, og 50 kroner i porto. Dersom vi skal skanne må vi avtale en pris.