Leselampen: Få boka anmeldt

Hva skal til for å få boka anmeldt? For det første må du helst være en etablert forfatter eller kjendis. For det andre er det tusenvis av bøker der ute, så anmelderne drukner. Et annet problem er at kjennskap og vennskap kan påvirke anmeldelsene. Enten vi liker det eller ikke, så er miljøet lite: anmeldere har ofte sterke bånd til forfattere og forlag og omvendt. Mediehuset kan til og med ha eierandeler i forlaget.

Løsningen er leselampen.no – der alle kan betale for en profesjonell anmeldelse – fra en person uten bånd til forfatteren eller forlaget. Å betale for en anmeldelse er kanskje ikke det mest gunstige, men det er i vært fall åpent og ærlig. Litt som å betale en trener for å gi deg en vurdering.

En god anmeldelse kan brukes til å skape blest. Til å finne lesere. En dårlig anmeldelse kan du holde for deg selv, uten at den blir publisert. Bruk den til å bli enda bedre.

Leselampens grilltest

I tillegg til vanlige anmeldelser utfører Leselampen såkalte grilltester. Det betyr at de leser en bok i tolv minutter, og deretter konkluderer om boka er verdt å lese. Ofte er tolv minutter nok. Livet er for kort til dårlige bøker. Både grilltesten og vanlige bokanmeldelser utføres av anmeldere, som til daglig jobber som bibliotekarer, redaktører, journalister eller rene bokanmeldere. Dersom en anmelder har relasjon til forfatteren eller forlaget må anmelderen takke nei til oppdraget.

Vi gjør oppmerksom på at grunnleggeren av bokarbeid.no, Oddbjørn By, også grunnla leselampen.no (han eier ingen av nettstedene/bedriftene nå lenger – og de eies og drives av to forskjellige foretak).