Medlemskap i forfatterforeningen NFFO

Skriver du sakprosa (alt som ikke er skjønnlitterært)? Da kan etter publisering søke medlemskap i NFF, Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening. Jeg var medlem i ti år og synes at det var en grei forening. Kanskje den fagforeningen i Norge med svakest medlemsfordeler, men noen fordeler er det likevel. Her ser du oversikten.

Hvis du har utgitt bøker (på minst 200 000 tegn med mellomrom) på etablert forlag får du innvilget medlemskap hvis du søker. Har du utgitt på eget forlag er det en del krav du må innfri. Her er en brosjyre som forklarer kravene. Medlemskontingenten i 2019 er 1300 kroner (halv pris for pensjonister).