Bøker – og spørsmål om mva. eller moms

Mva. er forkorting for merverdiavgift. Som er ett nytt ord for moms. Bokarbeid omtaler mva som moms i denne artikkelen. Her får du svar på spørsmål om moms på bøker.

Spørsmål: Jeg er ikke momspliktig, og får dermed ikke fradrag for moms. Det er heller ikke moms ved salg av papirbøker. Skal jeg betale moms for trykking av bøkene mine?

Svar: Slik vi forstår det skal du ikke betale moms for trykking. Men når du blir momspliktig etter at omsetning via overstiger 50 000 kroner skal du betale moms for (kommende) trykking. Vi har spurt de største trykkeriene i Norden, og de svarer at fakturasystemet utsteder med moms som standard. Hvis du er fritatt moms kan du sende skriftlig dokumentasjon når du mottar fakturaen – så vil vi korrigere og sende deg en ny faktura uten moms. Bokarbeid regner med at link til Brønnøysund-registeret er tilstrekkelig. Hvis ikke får du tilbakemelding på det.

Regjeringen.no skriver:
Trykking av bøker er fritatt for merverdiavgift dersom oppdragsgiveren skal dele ut hele opplaget gratis eller oppdragsgiverens videresalg er av så lite omfang at oppdragsgiveren ikke blir registreringspliktig etter § 2-1 første ledd.

Her kan du for øvrig lese hva skatteetaten nylig skrev om moms på bøker.

Spørsmål: Hva gjør jeg hvis jeg har betalt moms, som jeg ikke var pliktig å betale?
Selv om du ikke er momspliktig eller får fradrag nå, kan du bli det ganske fort. Dersom du blir, eller har blitt, momspliktig, kan du også trekke fra moms på trykking av bøker.

Oppsummert:
-Hvis du ikke har trykket boka ennå, husk å gi beskjed til trykkeriet (gjerne før du får faktura, men noen trykkerier foretrekker altså beskjed etterpå).

-Hvis du har trykket boka, betalt moms for trykking, så burde du egentlig ikke gjort det. Men summen var sannsynligvis svært liten – typisk én til tre tusen kroner (avhengig av opplaget og typen bok).

Med forbehold om feil. Kontakt oss gjerne om du har spørsmål, eller les mer hos Skatteetaten.

Les mer om økonomi i bloggen vår.

moms på bøker

Moms på bøker