Om innkjøpsordningen

Gjesteinnlegg fra Emma-Lisa Namløs, Fredløs Forlag.

Innkjøpsordningen opererer med to kategorier for innkjøp av bøker, som følger ulike avtaler for innkjøp. Kort sagt skilles det mellom organiserte og uorganiserte forlag.

Et organisert forlag er et forlag som er medlem av forleggerforeningen. Her kan man bli medlem dersom man utgir minst en bok i året. Foreningen ønsker seg flest mulig medlemmer, så alle som fyller dette kravet blir i praksis godkjent. En bok regnes som utgitt når den er skrevet, trykket og kan bestilles et eller annet sted. Det kan være på nett, gjennom andre distribusjonskanaler som bokbasen eller Forlagssentralen/Sentraldistribusjon. Årlig pris for å være medlem er 18.000 kroner.

Forlag som er medlem i forleggerforeningen er automatisk påmeldt innkjøpsordningen, med mindre de melder seg av. Man sender da inn bøkene til Kulturrådet samtidig som boka utgis, og får utbetalt innkjøpsbeløpet i forkant av vurderingsutvalgets møte. Risikoen ligger i at bøker kan bli nullet (avvist) av Kulturrådet fordi vurderingsutvalget i etterkant av kjøpet kommer frem til at utgivelsen ikke var av god nok kvalitet, eller at boka ikke passer inn under noen av innkjøpsordningens kategorier. I dette tilfellet må forlaget tilbakebetale alle pengene de har fått. Forfatteren skal likevel ha sin royalty fra “salget” (som ikke ble noe av) så det kan bli dyrt for de små forlagene.

Den andre kategorien er uorganiserte forlag, altså forlag som ikke er medlem av forleggerforeningen. De fleste små forlag faller inn under denne kategorien. Disse forlagene betaler 10.000 kroner for å få utgivelsen sin vurdert for innkjøp av Kulturrådet. Dersom boka kjøpes opp får man tilbakebetalt denne summen sammen med betalingen for innkjøpet av boka. Dersom boka ikke kjøpes opp, får du heller ikke pengene tilbake.

Bøker fra små forlag blir oftere nullet og de små forlagene føler seg urettferdig behandlet sammenliknet med de større forlagene. Kulturrådet har som retningslinje å først og fremst se på verkets kvalitet. Likevel er det slik at småforlag oftere utgir bøker med lav kvalitet enn store forlag. Det er også i Kulturrådets interesse å støtte bokproduksjoner som det “blir noe av” – altså bøker som blir skikkelig distribuert til bokhandler.

Det er vanskeligere å få antatt en bok som er utgitt på eget forlag, men får du det til, så tjener du også veldig mye mer på det.

Min personlige erfaring tilsier at det er vanskelig å få Kulturrådet til å kjøpe inn bøker fra et lite forlag uavhengig av kvaliteten på det redaksjonelle arbeidet og hvilken markedsføring som ligger til grunn for utgivelsen: Den siste utgivelsen fra mitt forlag (www.Hybridbok.no) solgte 750 eks den første måneden etter utgivelse og alle ledd i produksjonen var fulgt opp av eksterne konsulenter. Illustrasjonene fra boka hadde separatutstilling på Deichmanske Hovedbibliotek i to måneder og både Hovedbiblioteket og andre biblioteker i Oslo hadde 4-5 ukers ventetid på utlån. Boka hadde i tillegg eget julevindu på Norli i Universitetsgata, den fikk gode anmeldelser, og var hovedsak på Kulturseksjonen i NTB hvor den fikk dobbeltoppslag i 50 ulike aviser med tilsammen 800.000 lesere. Kulturrådet kjøpte den likevel ikke.

Det er mye fint å si om Kulturrådet, og all kontakt jeg har hatt med saksbehandlerne har vært ryddig og hyggelig. Men, mine erfaringer tyder også dessverre på at det er hold i oppfatningen om at rådet har tungt for å slippe små forlag igjennom.

Gevinsten er derimot stor dersom man skulle bli kjøpt opp, så om du har en god følelse skal du absolutt ta sjansen!

Praktisk informasjon – innkjøpsordningen

Det aller meste av informasjon om oppmelding av bøker til innkjøpsordningen er tilgjengelig på Kulturrådets nettsider. Her er likevel noen triks og tips på bakgrunn av erfaringer med Kulturrådet:

Du kan søke med organisasjonsnummeret til ditt eksisterende enkeltpersonsforetak (dersom du har et). Du trenger altså ikke å registrere et nytt foretak utelukkende for forlagsvirksomhet.

Dersom man utgir egen bok på eget forlag og får den godkjent av Kulturrådet, blir hele støttesummen utbetalt til enkeltpersonforetaket, så kan dere fordele midlene selv.

Dersom du krysser av for usikkerhet om sjanger og målgruppe i påmeldingen, så har vurderingsutvalget denne informasjonen tilgjengelig når de skal vurdere boka, slik at de vet at de kan sende den videre til en annen kategori dersom det passer bedre.

Dersom boka blir sendt videre til et nytt vurderingsutvalg innad i Kulturrådet, så må du selv sende nye leseeksemplarer til det nye utvalget. De du allerede har sendt blir altså ikke videresendt.

Om du for eksempel melder på en bok i perioden mellom 1. september og 31.desember kan du levere leseeksemplarer til vurderingsutvalget helt frem til 31. desember. Med andre ord kan du fint melde på en bok som ikke er helt ferdig produsert når søknaden sendes.

Dersom man utgir på eget eller lite forlag (ring Kulturrådet og spør om hva som gjelder i ditt tilfelle), så kreves det at forlaget sender med en ekstern konsulentuttalelse om utgivelsen. Her skal det komme frem at det har blitt foretatt eksterne redaksjonelle vurderinger, at man har fått innspill på form og innhold og at endringsforslag i illustrasjoner og manus er tatt til følge. Dette er ikke så komplisert som det høres ut som. Bokarbeid.no stiller med gode og rimelige konsulenter.

Konsulentuttalelsen blir ikke lest av vurderingsutvalget og påvirker altså ikke utvalgets vurdering av bokas kvalitet, men den må være med for at søknaden i det hele tatt skal gå gjennom registreringen hos Kulturrådet.

Jeg har tidligere fått lov til å ettersende konsulentuttalelsen innen 14 dager etter søknadsfristen for påmeldingen (var sent ute med den delen), men kan komme an på hvilken kundebehandler du snakker med.

Vi har fått tillatelse til å levere inn søknad til innkjøpsordningen først, for deretter å trykke bøkene i etterkant, dersom innkjøpsordningen bestemmer seg for å kjøpe inn boka. Denne informasjonen fremkommer ikke på Kulturrådets sider, hvor det står at hele opplaget skal leveres innen 2 uker fra godkjent oppkjøp. Jeg har tidligere fått innvilget avtale om utsettelse på denne fristen slik at vi hadde muligheten til å vente med å trykke til kapitalen fra innkjøpsordningen var sikret. Dette må avtales særskilt, men min erfaring er at Kulturrådet viser stor forståelse på dette området.

Emma-Lisa Namløs
Fredløs Forlag

Les også Dagbladet sin artikkel “Er du Facebook-venn med en av disse, nær dobles sjansen for pengestøtte fra Kulturrådet

Til slutt: Hvis du vil melde opp boken, så må du gjøre det flere måneder før utgivelse. Se kulturradet.no for mer informasjon.

Husk å sjekke ut kalkulatorene våre, for å får mer forutsigbar økonomi.

Fill out my online form.