Rekordmange nye forlag

Rekordmange utgir bøker på eget forlag. Eget forlag kan være via et AS eller enkeltpersonsforetak som forfatteren allerede har. Det kan også være at forfatteren danner et nytt foretak primært eller sekundært for å utgi bøker. Eller andre framgangsmåter. Uansett, cirka annenhver dag opprettes nye forlagskunder hos Bokbasen. I tillegg kommer de som utgir bøker uten å registrere seg hos Bokbasen.

Så langt har 189 nye forlag registrert seg i 2022. Nå er det nøyaktig 1600 forlag registrert, og hvert forlag har minst én bok i salg. Bokarbeid.no anslår at det er minst 2400 aktive forlag i Norge, siden mange ikke er registrerte hos Bokbasen.

Bokarbeid.no tenker at veksten av forlag bør by på muligheter. Kanskje mikroforlagene kan organisere seg? Det kan både gi bedre vilkår inn mot bokhandelen, men det kan også gi stordriftsfordeler i markedsføring og annet.

Mange på nye forlag – men hvordan har det gått?

Her kan du lese hvordan det har gått med 10 stykker på eget forlag.