bokarbeid.no

Emne: Korrektur

Norsk videoforklaring på Spor Endringer

Spor endringer, eller Track changes, er et nyttig verktøy i Word. For eksempel når redaktøren eller korrekturleseren legger inn kommentarer, forslag eller endringer. I denne videoen får du en rask innføring i hvordan du går gjennom forslagene som er lagt inn. Read more »

Ting korrekturleseren bør unngå ved bruk av spor endringer

Det er viktig at korrekturleseren har forstått hvordan spor endringer fungerer. La oss si at denne setningen skal korrigeres: Takk for at du er interesert i denne klakultaor. Den er fin. Rettingen kan se slik ut: Takk for at du er interessert i denne kalkulatorenklakultaor.Den er fin. Dersom forfatteren trykker «Godta» på forslagene om kalkulator […] Read more »

Papir eller data?

Prosessen er at du sender manus på e-post til oss. Deretter utfører vi arbeidet (korrektur eller redaktørarbeid) på data eller på papir. Hvis du ønsker at arbeidet skal gjøres på data, skjer det med “Spor endringer“. Du får manus tilbake på e-post. Spor endringer er en funksjon i Word som gjør at du enkelt ser forslag […] Read more »

Slik utfører vi korrektur – og tips til deg

Vi utfører korrektur på papir hvis du ønsker det. Men de fleste ønsker at vi gjør det på dataskjermen. Da foretrekker vi å bruke en funksjon i word, som heter «Spor endringer», også kalt track changes. Kort fortalt er det en enkel funksjon, som tar tre-fire minutter å mestre. Fordelen med «spor endringer» er at du […] Read more »