Trykke prospekt

trykke prospekt
Å trykke prospekt er overraskende billig, og kvaliteten blir ofte bedre enn når meglerne står for jobben. Jeg solgte boligen selv, og det som trengs for å lage et prospekt er tekst, foto, ombrekking og trykking. Tekst og foto sier seg selv, men ombrekking vil si at teksten og fotografiene blir plassert pent og laget til en trykkeklar pdf-fil. Alle trykkerier ønsker eller krever en pdf-fil med skjærekanter og andre tekniske innstillinger. Bokarbeid kan hjelpe deg med ombrekkingen for 1300 kroner, eller du kan gjøre jobben selv i inDesign eller Quark.

Pris for å trykke prospekt

Trykkeriet jeg brukte tok 2437 kroner for 50 prospekter i flott brosjyreformat. Hvis du vil slå til med ekstra kvalitet kan du lage brosjyren som en bok med hardcover eller softcover. Da blir prisen mellom 5000 og 10 000 kroner. Selv synes jeg at brosjyre er pent nok. Oppsummert må du altså regne med rundt 3900 kroner i kostnad på å trykke prospektet selv.
lage prospekt

Forbrukerombudet anbefaler folk å selge boligen selv. Personlig gjorde jeg alt selv, uten hjelp fra Selgboligselv.no, Selgprivat.no eller lignende. Det kommer sikkert an på hva slags bolig du skal selge, men jeg er meget fornøyd med å selge selv. I følge meglerkalkulatoren til Smartepenger.no sparte jeg cirka 150 000 kroner på å selge selv. Etter å ha trukket fra mine kostnader, hadde jeg sånn sett en timelønn på cirka 17 000 kroner. Rydding av leiligheten før fotografering og visning er ikke tatt med i de timene, for det måtte jeg uansett gjort, hvis jeg skulle solgt gjennom megler også. Husk at alle som gir økonomiske råd har egne interesser (også banken, megleren, til og med journalisten). Bokarbeid.no har interesse i å ombrekke prospekter, og tjener litt på det. Hvis du har spørsmål eller kommentarer, må du gjerne sende inn:

Fill out my online form.