Forfatterforbundet – solide medlemsfordeler fra 2020

Forfatterforbundet ble startet i 2018 – og ble nylig tatt opp som selvstendig fagforbund i LO. Vi har tatt en titt, og liker det vi ser.

For å sette det i sammenheng må vi først se på alternativene:

Har du skrevet fagprosa (alt som ikke er skjønnlitteratur) så er du vanligvis kvalifisert til å bli medlem i NFFO, som vi har skrevet om tidligere.

Har du skrevet skjønnlitteratur hadde du tidligere kun ett valg: Den Norske Forfatterforeningen (DnF). Men de har en komité som avgjør om forfatterens bøker har riktig litterær verdi. Mange skjønnlitterære forfattere har dermed vært uønsket, og endt opp uten mulighet til å organisere seg. Det er nok dette Forfatterforbundet av 2018 ønsket å gjøre noe med. De skriver at opptakskravet er:

Skjønnlitterære forfattere med minst ett publisert verk (…) kan bli medlem hos oss. Vi ønsker også å tilby kommende forfattere et miljø hvor de kan vokse litterært, dette etter modell fra den britiske forfatterforeningen.

Forfatterforbundet – medlemsfordeler

Vi har sett på medlemsfordelene, som blant annet innebærer fordelsprogrammet LO Favør. Med det får du svært gunstige vilkår i bank og forsikring. Noen prosentpoeng lavere rente på boliglånet kan i mange tilfeller spare deg for et femsifret beløp (sjekk kalkulator fra Dagens Næringsliv). Så her har Forfatterforbundet fått i stand mye bedre medlemsfordeler enn NFFO og DnF. Bare det økonomiske er god nok grunn til å bli medlem, slik vi ser det. Og husk at kontingent i fagforeninger kan trekkes av på skatten.

Vi opplyser om at bokarbeid ikke har noen koblinger til noen av fagforeningene (men vi vet at hundrevis av forfattere, i alle tre fagforeningene, har lest Slik gir du ut på eget forlag.