Hvilket forlag bør jeg velge?

Spørsmålet “hvilket forlag bør man velge” er kort, og svaret burde være på hundre sider. Men her vil jeg prøve å gi et kort svar, med tanke på at jeg kjenner bransjen godt. Når det er sagt, så er det ingen tvil om at jeg mener at forfatterne bør løsrive seg og utgi på eget forlag. Litt som i musikkbransjen. Eller innen boligsalg. Jeg sparte 150 000 kroner på å selge uten megler.

Uansett, du bør enten utgi på Gyldendal, Aschehoug eller CappelenDamm. Grunnen er at de eier bokhandelkjeder, og boken kommer enklere ut i hylla. Hvis du ikke velger ett av disse forlagene kan du like godt utgi på andre forlag enn ditt eget (med mindre boka er veldig lokal, eller andre spesielle faktorer). Det var det korte svaret. Et lenger svar finner du i bokform, i “Slik gir du ut på eget forlag”

Fill out my online form.