I tilfelle nytt opplag – bokredigering

bokredigeringEtter at boka er ferdig trykket tar jeg alltid et eksemplar og skriver “Redigering” på framsida. Her skriver jeg alle endringer og forbedringer inn med rød penn. Andre foretrekker å gjøre dette på data. Begge deler har sine fordeler og ulemper.

Dersom boka selger godt, kan jeg raskt ordne feil og forbedringer. Alt er notert i redigeringsboka. Noen ganger lar jeg sekretæren lese gjennom hele boka, og det er overraskende hvor mange gode innspill hun kommer med. Det er alltid rom for forbedringer – uansett hvor mange ganger jeg har redigert boka før.
manusredigering