Kolofon

Kolofon – hva er det?

Dette innlegget er skrevet av forfatter av boka “Slik gir du ut på eget forlag“. Den deles ut gratis i en tidbegrenset periode.

Kolofon er en kort tekst i en bok med informasjon om produksjon og utgivelse. Her ser du et eksempel:kolofon

I de fleste norske og amerikanske bøker står kolofonen på en av de første sidene i boka. Hvis den ikke står først står den på en av de siste sidene.

Hva bør stå i kolofon?

Det er ingen lovmessige krav, men som et minimum bør du ta med dette:
*Navn på forlaget
*ISBN-nummer
*Årstall for publiseringen

I tillegg kan du ta med mer, det jeg synes er viktigst er markert med fet skrift:
*Copyright (boka er beskyttet av åndsverkloven uansett, men det kan være greit å ta med copyright likevel)
*En tekst om copyright og åndsverksloven
*Tittel (den står uansett på omslaget, og på en av de første sidene)
*Forfatter (eller redaktør, for eksempel dersom det er en bok med barnesanger)
*Utgave
*Opplag (nyttig for din egen del)
*Trykkeri
*Skriftype
*Papirtype
*Nettside til forfatter (og/eller forlag)
*E-postadresse eller kontaktinfo, dersom du ikke har nettside
*Hvem som har illustrert boka
*Hvem som har ombrukket boka
*Omslagsdesigner (hvis det ikke står bakpå boka)

Hva skjer hvis du ikke har med disse opplysningene?
Det skjer ingenting, men å droppe kolofon er et tegn på useriøsitet og kan irritere bibliotek og bokhandlere. Men det er ikke slik at bibliotekaren sitter med boka på fanget og taster inn opplysninger fra kolofon. Nesten all registrering av bøker som kommer til bibliotek og bokhandel skjer ved å skanne strekkoden. Strekkoden er knyttet opp til ISBN-nummeret du fikk av ISBN-kontoret (Nasjonalbiblioteket). Den er også knyttet opp mot Bokbasen. Dette gjør arbeidet med å registrere innkommende bøker mye enklere.

Les også:
Hva er ombrekking?
Hva er bokomslag, og hvordan lage bokomslag?
Fordeler og ulemper med eget forlag