bokarbeid.no

Emne: Hva/hvordan

Boksats

Boksats har mange navn. De vanligste er ombrekking, layout, repro, grafisk formgiving og grafisk design. Hvordan gjøres det? Hvorfor kan ikke trykkeriet bare motta et word-dokument og sette i gang trykkingen? Hva er prisen hvis du kjøper hjelp til boksats? Hvor lang tid tar det? En avisartikkel (og bilder) må tilpasses avisa sitt format, teksten kan […] Read more »

Layout på bok

Innvendig layout på bok har mange navn. De vanligste er ombrekking, sats, repro, grafisk formgiving og grafisk design. Utvendig layout (omslagsdesign) finner du informasjon om her. Det er mange spørsmål forbundet med layout på bok: Hvordan gjøres det? Hvorfor kan ikke trykkeriet bare motta et word-dokument og sette i gang trykkingen? Hva er prisen hvis […] Read more »

Hva er forskjellen på antall ord og antall tegn?

Noen korrekturlesere baserer prisen på antall ord, mens andre baserer seg på antall tegn. Selv om prisen kan bli på samme nivå, er forskjellen på antall tegn og antall ord ganske stor. Den røde setningen er på 14 ord. Den samme setningen er på 89 tegn, med mellomrom. I nyere versjoner av Word ser du antall […] Read more »

Hva er et bokomslag?

Se video med forklaring om bokomslag: Her er noen bokomslag som bokarbeid.no har laget: Bli med bak kulissene i arbeidet med bokomslag Et viktig tips om bokomslag Read more »

Ombrekking og antall boksider

Et spørsmål  vi ofte får, er: «Hvor mange boksider blir boka?» Vi har forståelse for spørsmålet, spesielt med tanke på pris per side. Men det er veldig vanskelig for oss å gi et eksakt svar på det, av flere grunner. En dataside blir sjelden det samme som en bokside. Det er mange faktorer som avgjør hvor […] Read more »

Tidslinje for bokproduksjon

Her er oversikt over tida det tar fra du sender manus til bokarbeid.no, til du holder ferdig bok i hånda. Den første oversikten baserer seg på at du har bestilt korrekturlesing, omslagsdesign, ombrekking og trykking. Oversikt nummer to har inkludert redaktørarbeid. Vi understreker at dette er en tidslinje, ikke tidsfrister. Om forfatteren ønsker å ta […] Read more »

Kvalitetsgaranti

Hvis det skulle skje at du er misfornøyd med korrekturlesingen, så setter vi en ny korrekturleser på jobben. Uten kostnad for deg. Read more »

Hvordan lage bokomslag?

Hva er et bokomslag? Hvordan lager jeg bokomslag? Hvilke type bokomslag finnes? Read more »

Når skal det være avsnitt?

Som forfatter er det viktig å lage avsnitt på en fornuftig måte. Uten avsnitt ser teksten tung og skremmende ut. Litt luft innimellom virker mer avslappende. Avsnittene bør du lage selv, fordi du kjenner teksten bedre enn korrekturleser og ombrekker. Det finnes primært to typer avsnitt. Enten innrykk som dette. ____Eller en blank linje, slik […] Read more »

Hva er ombrekking?

Ombrekking vil si at bokmanus tas fra word, og tilpasses bokformatet. Ombrekking kalles også boksats, sats, innvendig design eller innvendig layout. Her forklarer Oddbjørn By mer detaljert: Read more »