Utgitt sakprosa de siste årene? Søk innen 26. august og få støtte

Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFFO) utbetaler støttet til deg som har utgitt sakprosa de siste årene (2018 til 2021). Søknadsfrist er 26. august.

Forfattere som bokarbeid kjenner søkte i fjor, og fikk betalt. Det er ikke store summene, men timelønnen for å søke er topp. De fleste som er kvalifisert mottar mellom ett og to tusen kroner.

Skriv navnet ditt eller tittelen på boka – og se om du er kvalifisert.

NFFO skriver at ordningen kalles kompensajonsordning. I Norge er det lov å kopiere fra åndsverk til privat bruk. Staten kompenserer forfattere, oversettere og andre rettighetshavere for denne lovlige kopieringen gjennom årlige bevilgninger.

Generalsekretær Arne Vestbø i NFFO sier det er flott at NFFO har fått en ordning for utbetaling av privatkopieringskompensasjon.
– Det er nok ikke alle som tenker på at når de tar et bilde av en side i en bok og sender til en venn, så er det faktisk noens åndsverk de videreformidler. Etter åndsverkloven er det lov å gjøre dette, men opphaveren skal altså kompenseres.
– Prinsipielt sett er det naturligvis svært viktig at opphavsretten respekteres, selv om det ikke fører til veldig mye penger i den enkeltes lommebok. Kravet fra staten om at denne ordningen skal være individuell, gir oss noen utfordringer, men vi mener å ha kommet fram til et rettferdig system som vi nå skal prøve ut i tre år, sier Vestbø.