bokarbeid.no

Antall boksider

Hvor mange boksider et visst antall tegn, blir avhenger av skrifttype, marger, format, linjeavstand og andre faktorer. Men her er en oversikt som gir deg en pekepinn:

500 000 tegn med mellomrom = cirka 360 boksider
250 000 tegn med mellomrom = cirka 180 boksider
125 000 tegn med mellomrom = cirka 90 boksider

Legg merke til at vi skriver om antall tegn, ikke om antall ord. Oversikten er basert på ren tekst. Ingen illustrasjoner eller foto. Men det er tatt høyde for å legge inn litt luft mellom kapitlene. Les mer om hvorfor det er vanskelig å estimere hvor mange sider boka blir.