bokarbeid.no

Antall boksider

Hvor mange boksider manuset ditt blir til avhenger av  skrifttype, marger, format, linjeavstand og andre faktorer. Men her er en kalkulator som gir deg en pekepinn.

Oversikten er basert på ren tekst. Ingen illustrasjoner eller foto. Men det er tatt høyde for å legge inn litt luft mellom kapitlene. Les mer om hvorfor det er vanskelig å estimere hvor mange sider boka blir.