Sitater om å skrive – bokarbeids favoritter

If you think you can learn a lot from reading books, try writing one.

Bokarbeid.no liker å hente inspirasjon i sitater og råd om å skrive. Her har vi samlet de beste engelskspråklige rådene vi har funnet. Flere har vi brukt i mange år allerede. Husk at det ikke finnes noen fasit på forfatteryrket. Mange råd vi får i livet bør justeres eller skrotes – fordi din situasjon ofte er annerledes enn den som ga rådet. Håper uansett du finner lærdom og inspirasjon.

Det første sitatet var av forfatter James Clear. Vi følger opp med enda et sitat fra han:

In many cases, the bottleneck to achieving results is simply making the time to do the work.
You’re capable of exercising, but are you making the time?
You’re capable of writing, but are you making the time?
You’re capable of reading, but are you making the time?

Forfatter og poet Maya Angelou om å skrive, og hvordan hun tenker:

I try to pull the language into such a sharpness that it jumps off the page. It must look easy, but it takes me forever to get it to look so easy. Of course, there are those critics — New York critics as a rule — who say, Well, Maya Angelou has a new book out and of course it’s good but then she’s a natural writer. Those are the ones I want to grab by the throat and wrestle to the floor because it takes me forever to get it to sing. I work at the language.

Ernest Hemingway om sine skriverutiner:

When I am working on a book or a story, I write every morning as soon after first light as possible. There is no one to disturb you and it is cool or cold and you come to your work and warm as you write.

om å skrive

Hemingway sin rutine er kanskje det viktigste tipset om produktivitet: Gjør det viktigste først, hver dag.

Forfatter og skribentlærerinne Natalie Goldberg om å forbedre skrivingen din – og alt annet:

In order to improve your writing, you have to practice just like any other sport. But don’t be dutiful and make it into a blind routine. “Yes, I have written an hour today and I wrote an hour yesterday and an hour the day before.” Don’t just put in your time. That is not enough. You have to make great effort. Be willing to put your whole life on the line when you sit down for writing practice. Otherwise you are just mechanically pushing the pen across the page and intermittently looking at the clock to see if your time is up.

Some people hear the rule “Write every day” and do it and don’t improve. They are just being dutiful. That is the way of the Goody Two-shoes. It is a waste of energy because it takes tremendous effort to just follow the rules if your heart isn’t into it. If you find that this is your basic attitude, then stop writing. Stay away from it for a week or a year. Wait until you are hungry to say something, until there is an aching in you to speak. Then come back.

James Clear har også noen tips om å skrive godt – som er litt mer kortfattet enn Goldberg:

The trick to writing well is to…
– take long sentences and make them short
– take confusing ideas and make them clear
– take unrelated concepts and make them related
…without losing the main idea in the process.

Om å skrive hver dag

Som du leste er Goldberg skeptisk til å skrive hver dag, hvis poenget kun er å være pliktoppfyllende. James Clear ser litt annerledes på det, som vi snart skal se. Uansett er det bra med forskjellige synspunkt, for det verste man kan gjøre er å følge råd slavisk – uten å tenke gjennom egen situasjon. Uten å justere veien underveis.

Greatness is consistency.
Meditating once is common. Meditating daily is rare.
Exercising today is simple. Training every week is simply remarkable.
Writing one essay rarely matters. Write every day and you’re practically a hero.
Unheroic days can make for heroic decades.

Hva er dine beste råd om å skrive? Kommenter gjerne på facebook.

Relaterte artikler
Om å skrive for hånd
Om å skrive uten at det går ut over den du elsker
Skriving kan medføre raskere helbreding
Om å skrive: Hvordan oppdage overdreven bruk av ett ord